Sau đây là 14 meo bạn có thể dùng để tăng số lần mua lặp lại trung bình ít nhất 20%

 1. Tặng phiếu mua hàng cho lần sau
 2. Hứa ít làm nhiều
 3. Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng
 4. Giữ liên lạc với khách hàng thưng xuyên qua điện thoại hoặc email
 5. Báo cáo cho khách hàng biết nhưng sản phẩm/ dịch vụ / chương trình khuyến mãi mới
 6. Tổ chức những ngày mua sắm dành riêng cho thành viên
 7. Giới thiệu với khách hàng toàn bộ sản phẩm/ dịch vụ của bạn
 8. Chủ động làm cho sản phẩm bạn trở nên lỗi thơi và tung ra sản phẩm mới ….. Microsoft là chuyên gia trong linh vực này.
 9. Gửi thông tin hữu his đên khách hàng thường xuyên
 10. Thiết lệ hệ thống bán hàng tự động cho khách hàng hiện hữu
 11. Làm thẻ thành viên hay câu lạc bộ khách hàng cao cấp
 12. Mời khách hàng đăng ký lần hẹn tiếp theo khi họ vừa xong ( làm răng hay làm tóc)
 13. Bảo đảm chất lượng của sản phẩm/ dịch vụ không thay đổi
 14. Lưu giữ thông tin cá nhận của khách hàng. Tạo sự tiện lợi cho khách hàng mỗi khi họ quay lại. Điều này đặc biệt có tác dụng cho các phòng khám, sửa xe , cửa hàng tạp hóa,….

50 Mẹo Tăng Lượng Khách Hàng Tiềm Năng

21 Mẹo Tăng Tỉ Lệ Mua Hàng

22 Mẹo Tăng Số Tiền Mua Trung Bình

14 Mẹo Tăng Số Lần Mua Lặp Lại Trung Bình

Các Phương Pháp Tăng Doanh Số