• Mô Phỏng người GIỎI NHẤT  ⇑ 3%
 • Thuê chuyên gia phụ trách ⇑ 5%
 • Thay đổi lời chào hàng ⇑ 5%
 • Lời hứ đảm bảo ⇑ 5%
 • Chăm sóc và nhờ giới thiệu (người không mua hàng) ⇑5%
 • “Có hài lòng không?” -> Giới thiệu bàn bè ⇑ 5%
 • Continuity -> “Có muốn vào chương trình chăm sóc thường xuyên không?” ⇑ 5%
 • Hỏi khách hàng xem có biết ai cần sp/dv này không ? ⇑ 5%
 • Đào tạo Telesale thường xuyên ⇑ 5%
 • Chăm sóc người không mua hàng ⇑3%
 • Đo lường tỉ lệ khách hàng sẵn sáng giới thiệu ⇑3%
 • Nói chuyện có ý nghĩa với khách hàng ⇑ 5%
 • Dán nhản Pro Active cho nhân viên tư vấn  ⇑20%
 • Chốt sale livechat (mô phỏng người giỏi nhất) ⇑1%
 • Tập trung vào tỉ lệ tái tục của mỗi nhân viên ($saler) ⇑1%
 • Đổi giọng nói ⇑3%
 • Tặng thẻ quà tặng, coupon, voucher ⇑7%
 • Gói sản phẩm upsale/downsale ⇑5%
 • Xác nhận lịch hẹn trước 1 ngày ⇑10%

50 Mẹo Tăng Lượng Khách Hàng Tiềm Năng

21 Mẹo Tăng Tỉ Lệ Mua Hàng

22 Mẹo Tăng Số Tiền Mua Trung Bình

14 Mẹo Tăng Số Lần Mua Lặp Lại Trung Bình

Các Phương Pháp Tăng Doanh Số